Ondskap
Startside
Bøkene
Lovene
Forbryterne
Skarprettere
Metoder
Anmeldelser
e-mail me


Ondskap

48550c1c37a0d7dfb01a3c926d214491.jpg

"Når gode menn dør, forsvinner ikke deres godhet, den lever videre selv om de er borte. Men når onde menn dør, dør også alt deres og blir begravet med dem." (Euripides: "Temenidae", 420 f Kr)
kaspara.jpg

Dette er Torgrim Sørnes' hjemmeside

Dette er ment å være en informasjonsside om dødsstraffen slik den ble praktisert i Norge frem til 1902.

Her vil du finne detaljer om de henrettede, de benådede, skarpretterne og de lovene som var i bruk. Etterhvert vil jeg også få lagt ut bilder fra retterstedene. 


Mellom 1815 og 1876 ble 44 mennesker henrettet i Norge, samtlige ble halshugget med øks i full offentlighet. I Boken "Ondskap" (Schibsted 2009) kan du lese om hver enkelt av dem  - deres skjebne, deres forbrytelser, deres gjerninger og deres ofre. 
 
Mellom 1783 og 1814 ble det utført 29 henrettelser i dette landet, i boken "Uten Nåde" (Schibsted 2011) er deres skjebner nedtegnet. 

Her vil du finne beretninger om det menneskelige begjærs vrangside - rovmord, nabokrangler, gravide kjærester som blir myrdet av sine elskere. Menn forgifter sine koner og hustruer sine menn. Barn blir myrdet av sine egne mødre og foreldre av sine egne barn. Det blir brukt stener, økser og ildrakere, arsenikk og stryknin, kniver, gryter og kjevler. 

Vi følger forbryterne både gjennom den prossessen som skapte dem og den som endte deres jordiske tilværelse. Leseren vil møte skarpretterne - Lædel, Isberg, Mühlhausen og Petersen - Lovens fullbyrdere som hevnet de uskyldiges blod på vegne av ofrene og samfunnet. 
 
God fornøyelse!